Samsung A32 neprijíma hovory a textové správy

Android
Contents
 1. Ako opraviť, že telefón s Androidom nebude prijímať hovory?
 2. Ako vypnem blokovanie hovorov na svojom telefóne Samsung Galaxy?
 3. Prečo Samsung A32 neprijíma hovory a textové správy?
 4. Oprava: Samsung A32 neprijíma hovory a textové správy
 5. 1. Reštartujte zariadenie
 6. 2. Vynútené reštartovanie zariadenia
 7. 3. Aktivujte a deaktivujte režim Lietadlo
 8. Vydáva spoločnosť Samsung najnovšiu aktualizáciu operačného systému Android 13?
 9. Ako opraviť aplikáciu správ, ktorá nezobrazuje kontakty v systéme Android?
 10. 4. Skontrolujte celulárnu sieť
 11. 5. Znova vložte kartu SIM
 12. 6. Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje pre aplikáciu Správy
 13. Ako riešiť problémy s telefónom s Androidom?
 14. Ako opraviť SIM kartu, ktorá nebude volať?
 15. 7.Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje pre aplikáciu Telefón
 16. 8. Skontrolujte blokované kontakty
 17. Prečo nemôžem prijímať telefónne hovory?
 18. Ako zastaviť aplikáciu textových správ na zariadeniach s Androidom?
 19. Dostáva séria Samsung Galaxy S22 aktualizáciu OS Android 13?
 20. 9. Uvoľnite úložný priestor
 21. 10. Skúste Resetovať predvoľby aplikácií
 22. 11. Povoľte volanie cez Wi-Fi
 23. Ako opraviť nereagujúcu aplikáciu správ v systéme Android?
 24. Prečo nemôžem uskutočňovať hlasové hovory na svojom Samsung Galaxy A12?
 25. Ako povolím/zakážem hlasový hovor na svojom zariadení Samsung Galaxy?
 26. 12. Nastavte Automatic Network Operator
 27. 13. Vypnite blokovanie hovorov
 28. 14. Skontrolujte Samsung Galaxy A32 v núdzovom režime
 29. Čo mám robiť, ak je moja SIM karta zablokovaná?
 30. Prečo nemôžem zavolať?
 31. Ako opraviť nefunkčnosť SIM karty na zariadeniach s Androidom?
 32. Dostane Samsung Galaxy A32 aktualizáciu na Android 13?
 33. 15. Skontrolujte aktualizácie softvéru
 34. 16. Obnovte nastavenia siete
 35. Prečo môj Galaxy S7 neprijíma hovory?
 36. Ako opraviť nefunkčnú textovú správu na telefóne s Androidom?
 37. Ako aktualizujem svoj telefón na najnovšiu verziu systému Android?
 38. Ako dostanem hlasové správy na môj telefón?
 39. 17. Obnoviť všetky nastavenia
 40. 18. Vykonajte obnovenie továrenských nastavení

Spoločnosť Samsung minulý rok v roku 2021 uviedla na trh základný model Galaxy A32, ktorý beží na systéme Android 11, vrátane displeja Super AMOLED, CPU MediaTek Helio G80, 4 GB/6 GB/8 GB pamäte RAM, 64 GB/128 GB interného úložiska, Nastavenie 64MP štvorcového zadného fotoaparátu atď. Aj keď je tento model na trhu pomerne populárny, niektorí používatelia hlásia, že zariadenie Samsung Galaxy A32 neočakávane neprijíma hovory a textové správy.

Teraz, ak ste jednou z obetí, ktorá sa stretne s takýmto problémom, nezabudnite ho vyriešiť podľa tohto sprievodcu riešením problémov. Smartfóny Samsung sú náchylné na niekoľko problémov a chýb pri prijímaní hovorov alebo textových správ. Používatelia zariadení Galaxy A32, ktorých sa to týka, majú viaceré problémy s prichádzajúcimi hovormi a textovými správami. Našťastie existuje niekoľko možných dôvodov uvedených nižšie, ktoré by sa vám mali hodiť na vyriešenie takéhoto problému.

Ako opraviť, že telefón s Androidom nebude prijímať hovory?

Krok 1: Spustite ponuku Nastavenia systému Android a vyberte možnosť „Sieť a internet“. Krok 2: Klepnite na SIM karty. Krok 3: Teraz klepnite na dotknutú SIM kartu, ktorá nebude uskutočňovať ani prijímať telefónne hovory.

Ako vypnem blokovanie hovorov na svojom telefóne Samsung Galaxy?

Riešenie: Vypnite blokovanie hovorov. Stlačte ikonu telefónu. Stlačte ikonu ponuky. Stlačte Nastavenia. Tlač Doplnkové služby. Stlačte Blokovanie hovorov. Stlačte Hlasový hovor. Stlačením indikátora vedľa požadovaného typu blokovania funkciu zapnete alebo vypnete.

Prečo Samsung A32 neprijíma hovory a textové správy?

Vaše zariadenie Samsung Galaxy A32 možno neprijíma hovory alebo neprijíma textové správy z viacerých dôvodov, ktoré uvádzame nižšie:

 • Problémy s vloženou kartou SIM.
 • Problémy s pripojením k mobilnej sieti.
 • Vnútorné poškodenie telefónu.
 • Problémy s účtom alebo službou operátora.
 • A viac…

Oprava: Samsung A32 neprijíma hovory a textové správy

Keďže ste si teraz vedomí možných dôvodov, je čas prejsť na nižšie uvedené metódy riešenia problémov a postupovať jeden po druhom, kým sa problém nevyrieši. Takže bez toho, aby sme strácali čas, poďme do toho.

1. Reštartujte zariadenie

Najprv by ste mali normálne reštartovať zariadenie, aby ste obnovili systém, aby ste znížili dočasné chyby a problémy s údajmi vo vyrovnávacej pamäti. Niektorí používatelia považovali túto metódu za užitočnú.

Reklamy

2. Vynútené reštartovanie zariadenia

Niekedy môže násilné reštartovanie zariadenia tiež zlepšiť výkon systému alebo opraviť akúkoľvek dočasnú chybu v systéme. Urobiť tak:

 • Stlačte a podržte Zníženie hlasitosti + napájanie klávesy aspoň na 10 sekúnd.
 • Nútene vypne vaše zariadenie a znova ho zapne.
 • Keď sa na spúšťacej obrazovke zobrazí logo Samsung, nezabudnite uvoľniť obe klávesy a počkajte, kým sa zariadenie nezavedie.

3. Aktivujte a deaktivujte režim Lietadlo

Je lepšie zapnúť a vypnúť režim v lietadle na slúchadle podľa krokov uvedených nižšie, aby ste obnovili problémy so sieťovým pripojením.

Vydáva spoločnosť Samsung najnovšiu aktualizáciu operačného systému Android 13?

Ankita Garg: Zdá sa, že spoločnosť Samsung začala zavádzať najnovšiu aktualizáciu operačného systému Android 13 pre svoje vlajkové telefóny série Galaxy S22, ktoré boli uvedené na trh začiatkom tohto roka. Viacerí používatelia informovali o príchode najnovšej aktualizácie softvéru na Twitter a Reddit.

Ako opraviť aplikáciu správ, ktorá nezobrazuje kontakty v systéme Android?

Vyhľadajte aplikáciu Správy a vyberte možnosť Vynútiť zastavenie. Potvrďte klepnutím na „OK“. Teraz prejdite na „Storage & Cache“. Klepnite na „Vymazať vyrovnávaciu pamäť“ a potom na „Vymazať úložisko“; nasleduje „OK“. Týmto sa vymaže vyrovnávacia pamäť aplikácie Správy, ale po vymazaní súborov vyrovnávacej pamäte musíte skontrolovať, či je zoznam kontaktov viditeľný na vašom mobile. Metóda 2. Vymažte vyrovnávaciu pamäť aplikácie Telefón

 • Klepnite na nastavenie > Prejsť na Spojenia.
 • Teraz klepnite na Režim Lietadlo > Povoľte prepínač na zapnúť.

4. Skontrolujte celulárnu sieť

Mali by ste skontrolovať pripojenie k mobilnej sieti na zariadení Samsung Galaxy A32, či sa signál a sila siete zobrazujú správne alebo nie. Ak zariadenie zobrazuje ‘Žiadny signál’ alebo „Nedá sa pripojiť k sieti“ potom môže byť problém so SIM kartou. V tomto prípade môžu problémy so SIM kartou súvisieť s dobíjaním, nízkym zostatkom, vypršanou platnosťou a podobne.

5. Znova vložte kartu SIM

Môžete skúsiť znova vložiť SIM kartu do zariadenia manuálne a skontrolovať, či bol problém vyriešený alebo nie. Vyberte a vložte SIM kartu opatrne, aby ste predišli fyzickému poškodeniu SIM karty. Tento špecifický trik môže prísť vhod.

Reklamy

6. Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje pre aplikáciu Správy

Problémy s aplikáciou Správy sa môžu vyskytnúť v dôsledku poškodených údajov vyrovnávacej pamäte uložených v zariadení. Mali by ste sa pokúsiť vymazať údaje z vyrovnávacej pamäte aplikácie Správy podľa krokov uvedených nižšie, aby ste aplikáciu obnovili, aby fungovala správne.

Ako riešiť problémy s telefónom s Androidom?

Prvým krokom pri riešení problémov s telefónom je reštartovanie. Je to jednoducho otázka jedného kliknutia a môžete vyriešiť veľa vecí. Ak si teda všimnete, že nemôžete uskutočňovať žiadne hovory, ani prijímať hovory, ak vám zavolá niekto iný, reštartujte telefón. Je to bezpečný krok, pretože nepoškodzuje vaše údaje ani neovplyvňuje žiadne spustené aplikácie.

Ako opraviť SIM kartu, ktorá nebude volať?

Krok 1: Spustite ponuku Nastavenia systému Android a vyberte možnosť „Sieť a internet“. Krok 2: Klepnite na SIM karty. Krok 3: Teraz klepnite na dotknutú SIM kartu, ktorá nebude uskutočňovať ani prijímať telefónne hovory. Krok 4: Prepnutím na tlačidlo Zapnúť deaktivujte SIM kartu a vo výzve klepnite na OK. Tým sa deaktivuje SIM karta a po dokončení procesu by ste mali dostať výzvu.

 • Choďte na nastavenie menu > Klepnite na Aplikácie.
 • Klepnite na Správy na otvorenie Informácie o aplikácii.
 • Teraz klepnite na Skladovanie > Klepnite na Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 • Po dokončení klepnite na Vyčistiť dáta > Ak sa zobrazí výzva, klepnite na OK pokračovať.
 • Ak chcete použiť zmeny, reštartujte slúchadlo.

7.Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje pre aplikáciu Telefón

Je vysoká pravdepodobnosť, že vaša aplikácia Telefón nejakým spôsobom zhromaždila poškodené údaje z vyrovnávacej pamäte počas určitého časového obdobia, ktoré znepokojuje prijímanie telefónnych hovorov. Ak chcete vymazať dočasné údaje vyrovnávacej pamäte aplikácie Telefón, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 • Choďte na nastavenie menu > Klepnite na Aplikácie.
 • Klepnite na Telefón na otvorenie Informácie o aplikácii.
 • Teraz klepnite na Skladovanie > Klepnite na Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 • Po dokončení klepnite na Vyčistiť dáta > Ak sa zobrazí výzva, klepnite na OK pokračovať.
 • Ak chcete použiť zmeny, reštartujte slúchadlo.

8. Skontrolujte blokované kontakty

Niekedy sa môže stať, že ste omylom zablokovali kontakty na svojom slúchadle, čo povedie k tomu, že prichádzajúce hovory nebudú dostupné pre konkrétne čísla. Na vyriešenie problému sa odporúča skontrolovať blokované kontakty na zariadení a vypnúť možnosť blokovania.

Prečo nemôžem prijímať telefónne hovory?

Okrem toho, ak nemôžete prijímať hovory od konkrétneho kontaktu, skontrolujte, či ste telefónne číslo nezablokovali. Naopak, ak nemôžete zavolať na konkrétne číslo, skontrolujte, či vás daná osoba nezablokovala; možno zavolajte osobe s iným číslom.

Ako zastaviť aplikáciu textových správ na zariadeniach s Androidom?

V Nastaveniach klepnite na „Aplikácie a upozornenia“. Potom vyberte možnosť „Zobraziť všetky aplikácie“. Vyhľadajte aplikáciu Správy a vyberte možnosť Vynútiť zastavenie. Potvrďte klepnutím na „OK“. Teraz prejdite na „Storage & Cache“.

Dostáva séria Samsung Galaxy S22 aktualizáciu OS Android 13?

Séria Samsung Galaxy S22 začína dostávať aktualizáciu OS Android 13. Spoločnosť Samsung začala zavádzať najnovšiu aktualizáciu systému Android 13 pre sériu Galaxy S22. Aktualizácia má veľkosť približne 2,8 GB, čo je dosť veľa. Aktualizácia operačného systému Android 13 sa zavádza vo viacerých regiónoch.

Reklamy

 • Klepnite na Ikona aplikácie telefónu z domovskej obrazovky.
 • Klepnite na ikona troch bodiek vpravo hore > Prejsť na nastavenie.
 • Teraz prejdite na Blokové čísla.
 • Uistite sa vypnúť a Blokovať neznáme/súkromné ​​čísla prepnúť.

9. Uvoľnite úložný priestor

Nepotrebné údaje alebo súbory v zariadení okrem hier a aplikácií môžu nakoniec spôsobiť problém s nedostatkom miesta v úložisku. Z tohto dôvodu nemusí vaše zariadenie fungovať správne. Ak chcete uvoľniť ukladací priestor:

 • Prejdite na možnosť Úložisko zariadenia alebo aplikáciu Správca súborov.
 • Skontrolujte, ktoré súbory je potrebné odstrániť, aby sa uvoľnil úložný priestor.
 • Okrem toho prejdite na zásuvku aplikácie alebo domovskú obrazovku na svojom zariadení.
 • Potom podľa toho odinštalujte aplikácie alebo hry, ktoré nie sú potrebné alebo ste ich nepoužili niekoľko mesiacov.
 • Po dokončení reštartujte zariadenie, aby ste použili zmeny.

10. Skúste Resetovať predvoľby aplikácií

Môžete tiež skúsiť resetovať predvoľby aplikácie na svojom telefóne podľa krokov nižšie, aby ste sa uistili, že s nastaveniami aplikácie nie sú žiadne problémy.

 • Choďte na nastavenie menu > Klepnite na Aplikácie.
 • Teraz klepnite na ikona troch bodiek menu z pravého horného rohu.
 • Klepnite na Obnoviť predvoľby aplikácie.
 • Na obrazovke sa zobrazí vyskakovacie okno s potvrdením. Stačí prejsť všetky detaily.
 • Obnoví predvoľby aplikácií, ako sú zakázané aplikácie, upozornenia na zakázané aplikácie, predvolené aplikácie pre akcie, obmedzenia údajov na pozadí pre aplikácie, akékoľvek obmedzenia povolení atď.
 • Klepnite na Resetovať aplikácie a čakať na to.
 • Po dokončení reštartujte zariadenie, aby ste použili zmeny.

11. Povoľte volanie cez Wi-Fi

Umožní zariadeniu uskutočňovať a prijímať hovory cez pripojenie Wi-Fi vždy, keď je k dispozícii, pre lepšiu prehľadnosť a stabilitu hovorov.

Ako opraviť nereagujúcu aplikáciu správ v systéme Android?

Najprv musíte vymazať vyrovnávaciu pamäť aplikácie Správy na svojom mobile s Androidom. Vymazanie vyrovnávacej pamäte je jednoduché; pozrite si kroky nižšie. V Nastaveniach klepnite na „Aplikácie a upozornenia“. Potom vyberte možnosť „Zobraziť všetky aplikácie“. Vyhľadajte aplikáciu Správy a vyberte možnosť Vynútiť zastavenie. Potvrďte klepnutím na „OK“. Teraz prejdite na „Storage & Cache“.

Prečo nemôžem uskutočňovať hlasové hovory na svojom Samsung Galaxy A12?

Nemôžem uskutočňovať hlasové hovory na mojom Samsung Galaxy A12 Android 10.0 Príčina 1 z 3: Vyskytla sa chyba pripojenia Ak váš telefón neprijíma žiadne hovory, keď vám niekto volá, môže to byť spôsobené neznámou chybou pripojenia. Riešenie: Reštartujte telefón.

Ako povolím/zakážem hlasový hovor na svojom zariadení Samsung Galaxy?

Nájsť „ Hlasový hovor “ Stlačte ikonu ponuky. 1. Nájdite ” Hlasový hovor ” Stlačte Nastavenia. 1. Nájdite ” Hlasový hovor ” Stlačte Doplnkové služby. 1. Nájdite ” Hlasový hovor ” Stlačte Presmerovanie hovorov. 1. Nájdite ” Hlasový hovor ” Stlačte Hlasový hovor. 2. Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky Stlačte požadovaný typ presmerovania. 2. Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky Zadajte +61414121121 a stlačte Povoliť. 3.

 • Choďte na nastavenie menu > Klepnite na Spojenia.
 • Klepnite na Volanie cez Wi-Fi > Povoľte prepínač na zapnúť.

12. Nastavte Automatic Network Operator

Odporúča sa nastaviť operátora automatickej siete na vašom Samsung Galaxy A32, aby ho obnovil. Systém zariadenia a sieť SIM automaticky vyberie konkrétneho operátora.

 • Ísť do nastavenie > Klepnite na Spojenia.
 • Zamierte k Mobilné siete.
 • Klepnite na Sieťoví operátori > Uistite sa zapnúť a Vybrať automaticky možnosť.

Poznámka: Ak je už nastavený na automatické, vypnite prepínač a znova ho zapnite, aby sa obnovilo vyhľadávanie operátorov siete.

13. Vypnite blokovanie hovorov

Blokovanie hovorov je jednou z užitočných telefónnych služieb, ktorá používateľom umožňuje prestať prijímať nechcené hovory z konkrétnych čísel alebo prestať uskutočňovať/prijímať medzinárodné hovory. Ak chcete vypnúť blokovanie hovorov a deaktivovať všetky prichádzajúce hovory v rámci blokovania hovorov, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

 • Klepnite na Ikona aplikácie telefónu z domovskej obrazovky.
 • Klepnite na ikona troch bodiek vpravo hore > Prejsť na nastavenie.
 • Ísť do Doplnkové služby > Klepnite na Blokovanie hovorov.
 • Teraz vyberte Hlasové hovory/Video hovory >Vypnúť a Všetky prichádzajúce hovory možnosť.
 • Po dokončení by ste mali reštartovať zariadenie.

14. Skontrolujte Samsung Galaxy A32 v núdzovom režime

Dôrazne sa odporúča skontrolovať zariadenie Samsung Galaxy A32 v núdzovom režime, aby ste pochopili, či má zariadenie nejaký problém alebo nie.

Čo mám robiť, ak je moja SIM karta zablokovaná?

Ak váš telefón dokáže uskutočňovať a volať s inou SIM kartou, mali by ste sa obrátiť na svojho sieťového operátora – s iným číslom alebo prostredníctvom kanálov sociálnych médií – a potvrdiť, že dotknutá SIM karta je aktívna a nie je zablokovaná. Ak je karta SIM aktívna, môžu vám byť poskytnuté užitočné informácie na vyriešenie problému s kartou SIM.

Prečo nemôžem zavolať?

Ak stále nemôžete prijímať hovory alebo uskutočňovať hovory, môžete tiež skúsiť obnoviť nastavenia siete a zistiť, či to pomôže. Obnovením nastavení siete sa odstránia určité veci, ako napríklad uložená sieť Wi-Fi, pripojenia a zariadenia Bluetooth a ďalšie nastavenia mobilných sietí.

Ako opraviť nefunkčnosť SIM karty na zariadeniach s Androidom?

Krok 1: Spustite ponuku Nastavenia systému Android a vyberte možnosť „Sieť a internet“. Krok 2: Klepnite na SIM karty. Krok 3: Teraz klepnite na dotknutú SIM kartu, ktorá nebude uskutočňovať ani prijímať telefónne hovory. Krok 4: Prepnutím na tlačidlo Zapnúť deaktivujte SIM kartu a vo výzve klepnite na OK.

Dostane Samsung Galaxy A32 aktualizáciu na Android 13?

Samsung Galaxy A32 vyšiel z krabice so systémom Android 11 založeným na One UI 3.1 a nedávno spoločnosť Samsung uviedla svoju prvú veľkú aktualizáciu operačného systému Android 12 založenú na One UI 4.1. Neexistujú žiadne informácie o tom, či spoločnosť Samsung čoskoro uvedie na trh Android 13.

Metóda 1:

 • Vypnúť zariadenie.
 • Stlačte a podržte Tlačidlo napájania/uzamknutia na jednu alebo dve sekundy, aby sa zariadenie zaplo.
 • Keď Logo Samsung stlačte a podržte tlačidlo Tlačidlo zníženia hlasitosti alebo stlačte tlačidlo Softvérové ​​tlačidlo Možnosti nepretržite 5-6 krát počas zavádzania, kým sa nezobrazí obrazovka uzamknutia. Keď sa zobrazí obrazovka uzamknutia Bezpečnostný mód budú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Metóda 2:

 • Dlhé stlačenie Vypínač > Dlho stlačte tlačidlo Ikona vypnutia.
 • Klepnite na Ikona núdzového režimu aby ste ho zapli.Núdzový režim sa zobrazí v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Po dokončení môžete núdzový režim ukončiť stlačením tlačidla Tlačidlo napájania/uzamknutia a potom ťuknite na Reštart.

15. Skontrolujte aktualizácie softvéru

V niektorých prípadoch môže aktualizácia verzie softvéru ľahko vyriešiť viaceré problémy so systémovým problémom alebo problémom s údajmi vo vyrovnávacej pamäti. Urobiť to:

 • Otvor nastavenie app > posuňte sa nadol.
 • Klepnite na Aktualizácia softvéru > Klepnite na Skontroluj aktualizácie.
 • Ak je k dispozícii aktualizácia, nezabudnite na ňu klepnúť Stiahnite si a nainštalujte.
 • Teraz budete musieť počkať, kým zariadenie dokončí proces aktualizácie.
 • Po dokončení sa váš telefón automaticky reštartuje do systému.

16. Obnovte nastavenia siete

Vzhľadom na prichádzajúce hovory a textové správy týkajúce sa problémov súvisiacich s nastaveniami siete alebo konfiguráciou na slúchadle je lepšie vykonať reset sieťových nastavení manuálne podľa nasledujúcich krokov. Táto metóda vám pomôže odstrániť potenciálne problémy s konfiguráciou siete alebo akékoľvek závady.

Prečo môj Galaxy S7 neprijíma hovory?

Existuje mnoho dôvodov, prečo váš Galaxy S7 neprijíma hovory, ale ak je to chyba operačného systému Android, ktorá spôsobuje tento problém, máte k dispozícii skutočne efektívne riešenie na vyriešenie tohto problému.

Ako opraviť nefunkčnú textovú správu na telefóne s Androidom?

Krok 1: Otvorte Nastavenia na svojom telefóne s Androidom. Krok 2: Prejdite nadol do ponuky Aplikácie. Krok 3: Vyberte možnosť Vybrať predvolené aplikácie. Krok 4: V aplikácii SMS vyberte Správy a môžete začať. Môžete tiež pokračovať a odinštalovať aplikácie správ tretích strán, ako je Truecaller. 6. Obnovte nastavenia siete

Ako aktualizujem svoj telefón na najnovšiu verziu systému Android?

Krok 1. Prejdite do Nastavenia > Aktualizácia softvéru. Krok 2. Klepnite na Stiahnuť a nainštalovať. Krok 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa nachádzate v oblasti so slabým mobilným príjmom alebo ak sa vyskytol problém s vaším účtom alebo sieťou, môžu sa vyskytnúť problémy s hovormi.

Ako dostanem hlasové správy na môj telefón?

Ak chcete prijímať hlasové správy, musíte presmerovať hovory do hlasovej schránky. 1. Nájdite ” Hlasový hovor ” Stlačte ikonu telefónu. 1. Nájdite ” Hlasový hovor ” Stlačte ikonu ponuky. 1. Nájdite ” Hlasový hovor ” Stlačte Nastavenia. 1. Nájdite ” Hlasový hovor ” Stlačte Doplnkové služby. 1. Nájdite ” Hlasový hovor ” Stlačte Presmerovanie hovorov. 1. Nájdite ” Hlasový hovor ” Stlačte Hlasový hovor. 2.

 • Choďte na nastavenie menu > Klepnite na Generálny manažment.
 • Vyberte Resetovať > Zo zoznamu vyberte Obnovte nastavenia siete možnosť.

 • Vyzve vás na potvrdenie Obnoviť nastavenia. Klepnite naň.
 • Nakoniec vyberte Resetovať ešte raz pokračovať.
 • Po dokončení reštartujte zariadenie, aby ste použili zmeny.

17. Obnoviť všetky nastavenia

Obnovením možnosti všetkých nastavení na vašom Samsung Galaxy A32 budete môcť opraviť niekoľko chýb alebo závad vo vašom systéme, napríklad problémy s vyrovnávacou pamäťou aplikácií, nesprávne nastavenia, preferencie aplikácií a ďalšie. Urobiť tak:

 • Na domovskej obrazovke klepnite na nastavenie.
 • Ísť do Generálny manažment > Prejdite nadol a klepnite na Resetovať.
 • Vyberte Obnovte všetky nastavenia možnosť > Nezabudnite potvrdiť možnosť výberom Obnoviť nastavenia.
 • Teraz zadajte PIN/Vzor/Odtlačok svojho zariadenia > Klepnite na Obnoviť nastavenia pokračovať.
 • Počkajte na dokončenie procesu a reštartujte systém.

18. Vykonajte obnovenie továrenských nastavení

V neposlednom rade, ak pre vás žiadna z metód nefunguje, mali by ste na svojom Samsung Galaxy A32 vykonať metódu obnovenia továrenských nastavení podľa nasledujúcich krokov. Týmto spôsobom môžete ľahko odstrániť všetky možné chyby alebo problémy s údajmi vyrovnávacej pamäte alebo systémové chyby atď.

 • Pred resetovaním zariadenia sa odporúča vykonať úplnú zálohu údajov. V opačnom prípade určite prídete o dôležité údaje.
 • Po dokončení spustite nastavenie aplikáciu na vašom zariadení.
 • Klepnite na Generálny manažment > Vybrať Resetovať.
 • Ďalej vyberte Obnovenie továrenských dát > Vybrať Resetovať.
 • Klepnite na Vymazať všetko a počkajte na dokončenie procesu, pretože to môže chvíľu trvať.[Ak si to vyžiada heslo/pin/vzor zariadenia, zadajte ho]
 • Po dokončení resetovania zariadenia sa vaše zariadenie automaticky zavedie do systému.
 • Nakoniec prejdite procesom počiatočného nastavenia a môžete začať.

To je všetko, chlapci. Predpokladáme, že táto príručka vám pomohla. Pre ďalšie otázky môžete komentovať nižšie.

DIY journal